W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy następujące kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych:

 

Technikum:

Branżowa Szkoła I stopnia: