W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy następujące kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych:

 

Technikum:

Branżowa Szkoła I stopnia: