NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning

UWAGA

Decyzją Dyrektora Szkoły, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach i na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
odwołuje się zajęcia dydaktyczne odbywające się w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach i tym samym w dalszym ciągu szkoła zostaje zamknięta do dnia 10 kwietnia 2020r.
Ponad toMinisterstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., dlatego bardzo ważne jest aby systematycznie logować się do systemu Librus w celu odbierania wiadomości i ogłoszeń od wychowawców i nauczycieli prowadzących zajęcia.
Prosimy obserwować szkolną stronę internetową www.mechanik.edu.pl oraz nasz fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ZS1.Mechanik/

Ogłoszenie

Przypominamy, że od dnia 25.03.2020r. nauczanie zdalne jest obowiązkowe - uczniowie ZS nr 1 są zobowiązani do codziennego (w dni robocze) logowania się do dziennika elektronicznego LIBRUS, odczytywania wiadomości i ogłoszeń oraz wykonywania zleconych zadań. Oceny otrzymane w ramach zdalnego nauczania wraz z pozostałymi ocenami będą podstawą klasyfikacji rocznej ( w przypadku klas 4 T oraz klas 3 BS- ukończenia szkoły). Dyrektor ZS nr 1 w Pabianicach


Zarządzenie dyrektora w sprawie zdalnego nauczania


Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół


Reprezentacja E-Sportowa⚔️ weźmie udział w FINAŁACH

Konkurs wiedzy o wodzie

Mikołajki 2019

Święto Niepodległości

FIFA 20

Budowlane rewolucje w Mechaniku

Piknik Służb Mundurowych

lol 2019

Młodzież Zapobiega Pożarom

Dzień Matematyki w ZS nr 1

Wirtualny spacer
UWAGA!!!
Zapraszamy Rodziców naszych uczniów do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej oraz w zakładce “Dokumenty” procedurami reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz zagrożeniami i zalecanymi działaniami profilaktycznymi w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole

Zagrozenia i zalecane dzialania profilaktyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego i cyfrowegouczniow

Infolinia dla młodzieży nr 116 111

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u