NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Deklaracja dostępności
Procedury COVID
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Kursy doskonalące
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning
BIP

Lista

2.08.2021 pojawią się listy przyjętych uczniów.
Osoby które nie znalazły się na liście proszone są o zgłoszenie się do 30 lipca do punktu naboru.
Potwierdzeniem woli porzyjęcia do szkoły jest niezwłoczne złożenie oryginału świadectwa.
UWAGA!!!
Kandydaci, którzy znajdą się na listach zakwalifikowanych, ale nie dostarczą potwierdzeń praktycznej nauki zawodu od pracodawcy, zobowiązani są uzupełnić dokumenty do 30.07.2021 r.

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Opłaty:
- ubezpieczenie w firmie RISK - składka - 48 zł
- składka na RR - 100 zł
Wpłat można dokonywać u wychowawców lub przelewem na konto bankowe

Tytuł Przelewu :"Imię i Nazwisko ucznia,klasa"

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

18 1020 3437 0000 1102 0014 6829

Praca

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach poszukuje nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodzie - technik mechatronik oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu – w zawodzie - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wymagane wykształcenie wyższe. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne. Oferty prosimy przesyłać drogą e-mailową – sekretariat@mechanik.edu.pl, bądź bezpośrednio przez Facebook.


Reprezentacja E-Sportowa⚔️ weźmie udział w FINAŁACH

Konkurs wiedzy o wodzie

Mikołajki 2019

Święto Niepodległości

FIFA 20

Budowlane rewolucje w Mechaniku

Piknik Służb Mundurowych

lol 2019

Młodzież Zapobiega Pożarom

Dzień Matematyki w ZS nr 1

Wirtualny spacer
UWAGA!!!
Zapraszamy Rodziców naszych uczniów do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej oraz w zakładce “Dokumenty” procedurami reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz zagrożeniami i zalecanymi działaniami profilaktycznymi w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole

Zagrozenia i zalecane dzialania profilaktyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego i cyfrowegouczniow

Infolinia dla młodzieży nr 116 111

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u