Murarz – tynkarz (symbol zawodu 711204)
W zawodzie murarz-tynkarz cele kształcenia obejmują zakres:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych
KWALIFIKACJE
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
3. Wykonywanie tynków
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń odbywa praktyki na terenie szkoły lub w zakładach branży budowlanej i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych