Konkurs wiedzy o bhp i prawie pracy

W dniu 7 listopada 2023 r. uczniowie klasy czwartej Technikum budownictwa w składzie Aleksandra Trocha, Adrian Staniaszczyk i Sebastian Kołodziejczyk pod opieką Pani Małgorzaty Jędryki, wzięli udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o bhp i prawie pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym w ramach realizacji programu Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z terenu województwa łódzkiego. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu z wiedzy ogólnej i z zakresu bhp, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem w branży budowlanej.