NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-LerningStolarz (symbol zawodu 752205)

W zawodzie stolarz cele kształcenia obejmują zakres:
  • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
  • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

KWALIFIKACJE.
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
  • Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
  • Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

Kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach branży stolarskiej i organizowane jest przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych oraz firm ( Sweedwood)

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u