Zadania szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego:

1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

 • bezrobocie
 • problemy zdrowotne,
 • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Propozycje usług podstawowych oferowanych dla uczniów:

 • ­ Wzmacnianie samoświadomości.
 • ­ Planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
 • ­ Praca z zasobami, praca z wartościami i praca z celami,
 • ­ Planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • ­ Przygotowywania: dokumentów aplikacyjnych, itd.
 • ­ Zarządzanie sobą w czasie,
 • ­ Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym.

 

Wsparcie dla nauczycieli:

 • ­ Planowaniu ścieżki rozwoju,
 • ­ Planowaniu awansu zawodowego i wsparcie podczas procesu,
 • ­ Wsparcie w rozwoju zawodowym (wybór szkoleń, studiów podyplomowych,…),
 • ­ Wsparcie w wyborze nowych kwalifikacji,
 • ­ Zarządzanie sobą w czasie,
 • ­ Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

Wsparcie dla rodziców:

 • ­ Pomoc w poszukiwaniu metod, sposobów rozmowy z dzieckiem o jego przyszłości,
 • ­ Pomoc w wyborze literatury zawodoznawczej i poradnikowej.
 • ­ Udzielanie informacji o kierunkach kształcenia szkoły, warunkach i zasadach rekrutacji,
 • ­ Przedstawianie perspektyw dalszej kariery edukacyjnej uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień realizowanych przez doradcę znajdują się w WSDZ.