XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W dniu 4 marca 2023 r. nasi uczniowie, pod opieką nauczyciela Pana Leszka
Kościelniaka, wzięli udział w XXXVI Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych w Wieluniu.

Na 56 – ściu startujących, uczeń klasy 4 TB/TPs-p Emil Lenard zajął
zaszczytne VI miejsce. Niestety zabrakło jednej lokaty, aby uczeń mógł
zakwalifikować się do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych. Mimo wszystko jesteśmy dumni i serdecznie
gratulujemy!

Poza Emilem dyplomy otrzymali:

1. Sebastian Majewski – 4TB/TPs-g – XIII miejsce

2. Julia Łuczyńska – 4TB/TPs-g – XIV miejsce

3. Maria Witkowska – za udział

4. Aleksandra Trocha – za udział.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady i życzymy dalszych sukcesów!