Wycieczka do Gdyni

Uczniowie klas 2TB/TPs i 3TB wraz z opiekunkami Panią Moniką Porzucek, Panią Małgorzatą Jędryką oraz Panią Edytą Wieteską pozdrawiają ze…. słonecznej GDYNI.