Technik robót wykończeniowych w budownictwie (symbol zawodu 311219)

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

  • montowania systemów suchej zabudowy,
  • wykonywania robót malarskich,
  • wykonywania robót tapeciarskich,
  • wykonywania robót posadzkarskich,
  • wykonywania robót okładzinowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

  • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
  • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
  • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach i laboratoriach szkolnych oraz w przedsiębiorstwach branży budowlanej.

 

PREZENTACJA PRACOWNI BUDOWLANYCH (min 10:18 i min 12:58)