Technik mechatronik (symbol zawodu 311410)
W zawodzie technik mechatronik cele kształcenia obejmują zakres:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

KWALIFIKACJE
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych.
2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych.
3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych.

Zdawana po II semestrze III klasy.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 
1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.
2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych.
5. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych.
Zdawana po I semestrze V klasy.
Aby otrzymać dyplom technika mechatronika należy zadać wszystkie kwalifikacje.

Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach szkolnych oraz w przedsiębiorstwach branży mechanicznej i mechatronicznej.

W RAMACH KIERUNKU technik mechatronik można zapisać się na zajęcia E-SPORTOWE i brać udział w treningach Counter Strike, League of Legends, Fifa i inne.

Podczas rekrutacji uczeń wybiera kierunek technik mechatronik a po przyjęciu na ten kierunek przy składaniu dokumentów w szkole deklaruje chęć udziału w zajęciach e-sportowych.

PREZENTACJA PRACOWNI MECHATRONICZNYCH: (od min 5:19;  od min 22:53)

https://www.youtube.com/watch?v=eZsH3ZyS4ag&t=512s

 

 

Więcej informacji nt. E-SPORTU pod linkiem: TECHNIK MECHATRONIK innowacja E-SPORT ULOTKA

 

DZIAŁALNOŚĆ i SUKCESY:

1. Organizacja II Pabianickiego Turnieju E-sportowego w League of Legends 2018/2019-
patronat Starosty Pabianic. Turniej o zasięgu powiatowym.

2. Organizacja Mistrzostw Pabianic WRC 2018- patronat Starosty Pabianic

3. Organizacja powiatowego Turnieju FIFA 2019/2020- 1 miejsce naszego ucznia

4. Przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskich kwalifikacjach e-sportowych CS, Lol, Fifa

5. Awans  do rundy zasadniczej ogólnopolskiego turnieju #4 E-sportowy Turniej Świąteczny
w Bielsko Biała- 3 miejsce w Fifa, 4 miejsce w Counter Strike 1vs1

6. Udział w eliminacjach do Internetowych Mistrzostw Świata eWorldCup FUT FIFA 20 z wynikiem 12/18

7. Przygotowanie uczniów do ogólnopolskich eliminacji Mistrzostw Polski Szkół w E-sporcie-
Ćwierćfinał |KONIN 2020|

8. Organizacja III Pabianicki Turniej E-sportowy Online w League of Legends 2020

9. Organizacja Szkolnej Ligi E-sportowej League of Legends i Counter Strike sezon 2020/2021,
zasięg ogólnopolski. 155 uczestników zawodów. Zasięg 12 tysięcy użytkowników online

10. Udział w szkoleniu pakietu streamerów OBS

11. Założenie szkolnego internetowego kanału Twitch do stremowania wydarzeń szkolnych

12. Opieka menedżera e-sportowego drużyny Stary Wstał Mistrzów Pabianic
 w CS 2021, awans do play-offs Mistrzostw Polski

13. Przygotowanie uczniów ZS1 do Mistrzostw Polski Szkół w Counter Strike 2021- awans do fazy
grupowej 

14. Organiacja Pabianickiego E-sportowego Turnieju Szachowego 2020/2021- zasięg ogólnopolski

15. Organizacja Ogólnopolskiej Szkolnej Ligi E-sportowej League of Legends i Counter Strike sezon 2021/2022,
zasięg ogólnopolski. 215 uczestników zawodów

16. III Miejsce naszych podopiecznych w Ogólnopolskiej Szkolnej Ligi E-sportowej League of Legends 2021/2022

 

(czytaj więcej)

Co robimy ucząc się mechatroniki