Technik mechanik (z innowacją inżynieria materiałowa PŁ) (symbol zawodu 311504)

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (CNC)
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kierunek objęty patronatem Politechniki Łódzkiej kierunku Inżynieria Materiałowa

W ramach zajęć praktycznych uczniowie będą m.in. uczęszczać na Politechnikę Łódzką

W zawodzie technik mechanik cele kształcenia obejmują zakres:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.


MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (CNC)
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Zdawana po II semestrze III klasy.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji.
Zdawana po I semestrze V klasy.
Aby otrzymać dyplom technika mechanika należy zadać wszystkie kwalifikacje.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik z innowacją pedagogiczną inżynierii materiałowej zdobywają wiedzę i umiejętności w obszarze materiałów inżynierskich, ich struktury, właściwości, technik wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu. 

Obszar ten obejmuje w szczególności materiały metaliczne, niemetaliczne, kompozytowe oraz nanomateriały o zdefiniowanych lub zaprogramowanych właściwościach i zastosowaniach.              Ponadto uczniowie rozwijają wiedzę w zakresie racjonalnego doboru i projektowania materiałowego oraz kontroli jakości produkcji.

 

PREZENTACJA PRACOWNI MECHANICZNYCH (min. 26:27s)

 

W PROGRAMIE ZAJĘCIA W NOWOCZESNYCH LABORATORIACH INSTYTUTU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ