Technik budownictwa (symbol zawodu 311204)
W zawodzie technik budownictwa cele kształcenia obejmują zakres:
1) wykonywania określonych robót budowlanych;
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

KWALIFIKACJE
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych.
3. Wykonywanie tynków.
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
5. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych.
Zdawana po II semestrze III klasy.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
1. Sporządzanie kosztorysów.
2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
3. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego.
4. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych.
5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.
6. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
Zdawana po I semestrze V klasy.

Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach i laboratoriach szkolnych oraz w przedsiębiorstwach branży budowlanej.

PREZENTACJA PRACOWNI BUDOWLANYCH (min 10:18 i min 12:58)