Dyrektor szkoły
mgr Paweł Szałecki
Zastepca dyrektora
mgr Renata Kołodziejczyk
Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Sławomir Meus
Główna księgowa
Ewa Juśkiewicz
Sekretarz Szkoły
Justyna Koza
Specjalista ds. płac
mgr Dorota Wajdner-Chodakowska
Kierownik administracyjno – gospodarczy
Sylwia DuszyńskaPedagog szkolny

Dominika Krawczyk