Zapytanie ofertowe 07.12.2022

na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe

modernizacja sprzętu komputerowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach

– Prawo zamówień publicznych

w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych 1
Zespół Szkół Nr 1 im.Jana Kilińskiego w Pabianicach w (dalej „zamawiający”) zaprasza do składania ofert
w przedmiocie: jest dostawa/sprzedaż sprzętu IT w ramach zadania pod nazwą „modernizacja sprzętu
komputerowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach”

 

 

 

 

2. Dostawa urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość” 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 – 5 do SWZ

Informacja o wysokości środkow

Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

3. Dostawa urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki nr 1 – 5 do SWZ

Informacja o wysokości środków

Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

4. Dostawa urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – III postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki nr 1 – 5 do SWZ

Informacja o wysokości środków

Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

5. Dostawa urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – IV postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki nr 1 – 5 do SWZ

Informacja o wysokości środków

Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania