UWAGA!  Konkurs! Wyniki konkursu tutaj >>>>
Strona główna               Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
             W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2017 i 2018, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel.

                                             ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH
                                                 realizuje projekt dofinansowany
                                                       z Funduszy Europejskich
                                                "DOBRY ZAWÓD-DOBRA PRACA"

             Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ukierunkowane na potrzeby europejskiego/ międzynarodowego rynku pracy, poprzez organizację 3-tygodniowych praktyk/staży dla uczniów kierunków mechatronicznych, mechanicznych, samochodowych i budowlanych we współpracy z partnerem Casa da Educacao w Portugalii w terminie od 01.09.2018r. do 31.08.2019 r.
Dokumenty
Realizacja
Strona szkoły
 
 
 
 
  Dofinansowanie projektu z UE: 472530,88 PLN
 
 
14 czerwca 2019r. w Lizbonie odbyło sie uroczyste zakończenie projektu.
     
Zakończeniem projektu było spotkanie integracyjne wszystkich uczestników zorganizowane restauracji PIGWA, gdzie w miłej atmosferze, uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z praktyk. Organizatorzy zapewnili oprawę multimedialną i muzyczną imprezy.
Uczniowie również przygotowali własne zdjęcia i filmy z odbywanych praktyk. Szkoda, że pobyt był tak krótki!
Zawiązane przyjaźnie, zdobyte zawodowe doświadczenie, cudowni ludzie i piękno Portugalii pozostaną w pamięci na całe życie!

Zachęcamy wszystkich do udziału w takich projektach.