Dokumenty projektu
Strona główna
Dokumenty
Warunki rekrutacji do projektu
 
Realizacja
Formularz zgłoszeniowy
Formularz należy pobrać na swój komputer, otworzyć i wypełnić komputerowo, wydrukować i dostarczyć do szkoły.
 
Strona szkoły
Wyniki rekrutacji gr. 1- technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych
 
 
Program praktyk 25.11-15.12.2018r. - technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych
 
 
Wyniki rekrutacji gr. 2- technik mechanik, technik mechatronik
 
 
Oświadczenie uczestnika projektu
 
 
Klauzula informacyjna