Operator obrabiarek skrawających (symbol zawodu 722307)
Klasa objęta patronatem Pabianickiej Fabryki Narzędzi PAFANA
W zawodzie operator obrabiarek skrawających cele kształcenia obejmują zakres:
1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
KWALIFIKACJE
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Kształcenie praktyczne odbywa się w zakładzie patronackim PAFANA, który gwarantuje najlepszym uczniom zatrudnienie.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających po
potwierdzeniu kwalifikacji 
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu
kwalifikacji 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

UWAGA!
NAJLEPSI UCZNIOWIE MAJĄ GWARANCJĘ PRACY W PAFANA