Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Priorytet 3.

Z przyjemnością informujemy, że Technikum Zespołu Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Pabianicach otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo w  ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na: zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, elementów wyposażenia do biblioteki,  realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Zapraszamy do zaglądania na stronę Facebook szkoły, gdzie publikujemy aktualne informacje o konkursach czytelniczych, promocjach książek i innych wydarzeniach promujących czytanie.

List formalny