Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (symbol zawodu 712905)
W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie cele kształcenia obejmują zakres:
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.
KWALIFIKACJE
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
1. Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
2. Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy
3. Wykonywanie robót malarskich
4. Wykonywanie robót tapeciarskich
5. Wykonywanie robót posadzkarskich
6. Wykonywanie robót okładzinowych

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie szkoły lub w zakładach branży budowlanej i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych