Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 wraz z uroczystym otwarciem Powiatowej Hali Sportowej.

W dniu 4 września 2023 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 wraz otwarciem drugiej Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkól nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach.

Symboliczną wstęgę przecinali: Krzysztof Habura – starosta pabianicki, Florian Wlaźlak – przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego, Paweł Szałecki – dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Łukasz Król – prezes firmy Eco Energia (główny wykonawca budowy) oraz Łukasz Kubik – najlepszy uczeń naszej szkoły.

Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście –  licznie zgromadzeni samorządowcy, władze miasta, powiatu,  przedstawiciele wykonawcy, dyrektorzy szkół oraz uczniowie.

Akademię prowadził Paweł Szałecki  – dyrektor szkoły, który w okolicznościowym przemówieniu życzył gronu pedagogicznemu dużo satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy, zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, a w życiu osobistym zdrowia i wszelkiej pomyślności. Uczniom zaś, pozyskiwania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, rozwijania  zainteresowań i realizacji swoich pasji i tego, by szkoła spełniała ich oczekiwania.

Starosta pabianicki Pan Krzysztof Habura przedstawił historię i przebieg budowy hali sportowej. Przypomniał, że hala stanęła w miejscu dawnych warsztatów funkcjonujących do końca lat 80, a należących do ZS nr 1 – dawnego „Mechanika”.

W trakcie uroczystości były przemówienia, podziękowania  i krótki występ artystyczno – sportowy w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Hala jest nowoczesna i ekologiczna, o niskim zapotrzebowaniu na energię, gdzie ciepło będzie uzyskiwane z wentylacji.

Znajduje się na niej boisko do piłki ręcznej, trzy boiska do koszykówki. Kotary umożliwiają przeprowadzenie trzech zajęć sportowych jednocześnie. W środku są siedziska dla trenerów i małej widowni. Hala Powiatowa posiada dwie ścianki wspinaczkowe – zewnętrzną i wewnętrzną. Regulowane kosze do gry w koszykówkę umożliwiają grę dzieciom, młodzieży i dorosłym. Na całej długości sali są drabinki do ćwiczeń, a wewnętrzna ścianka wspinaczkowa zajęła jedną z krótszych ścian. Elektroniczny zegar odmierza czas gry i wyniki rywalizacji.

II Powiatowa Hala Sportowa kosztowała 15.770.395 zł. Ponad 15,4 mln zł to środki zewnętrzne, 240.343,21 zł to środki własne powiatu.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z tego wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=xA8Ft4op_40