Fryzjer (symbol zawodu 514101)
W zawodzie fryzjer cele kształcenia obejmują zakres:
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur
KWALIFIKACJE
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
3. Zmiana koloru włosów

Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie zakładów oraz salonów fryzjerskich i organizowane jest przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji 
AU.26. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.