Strona główna
Dokumenty projektu
Realizacja projektu
Strona szkoły
PROJEKT PROGRAMU ERASMUS +
KA1- Mobilność edukacyjna
KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
                 Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach ukierunkowane na potrzeby europejskiego/międzynarodowego rynku pracy, poprzez organizację 4-tygodniowych praktyk/staży dla 24 uczniów kierunków mechatronicznych i budowlanych w Centro de Formacao da Industria da Construcao Civil e Obras Publicas do Sul oraz Centro de Formacao Professional da Reparacao Automovel w Portugalii, we współpracy z partnerem Casa da Educacao w terminie od 1 września 2017r do 31 sierpnia 2018r.

                Celami szczegółowymi projektu wpływającymi na realizację celu ogólnego są:
• wzrost kompetencji zawodowych i ogólnych (wiedzy, umiejętności i postaw) 24 uczniów Zespołu Szkół  nr 1 ukierunkowany na zwiększenie możliwości ich rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy oraz poza jego granicami,
• wzrost kompetencji porozumiewania się w języku obcym.
• zwiększenie prestiżu, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Zespołu Szkół nr 1 w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, w celu dostosowania oferty kształcenia do potrzeb osób fizycznych w Europie i poza nią.
       Program współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+