Standardy Ochrony Małoletnich:

Ubezpieczenie:

Polityka prywatności:

RODO:

Tomasz Więckowski – Inspektor Danych Osobowych
Synergia
Numer telefonu 693337954
adres e-mail; iod2@synergiaconulting.pl