Technik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 311513)
W zawodzie technik pojazdów samochodowych cele kształcenia obejmują zakres:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE
MOT.05. Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.
Zdawana po II semestrze III klasy.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych.
2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.
Zdawana po I semestrze IV klasy.
Aby otrzymać dyplom technika pojazdów samochodowych należy zadać wszystkie kwalifikacje.

Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach szkolnych oraz w przedsiębiorstwach branży samochodowej.

PREZENTACJA PRACOWNI SAMOCHODOWEJ (min 19:04)

UCZNIOWIE ODBYWAJĄ PRAKTYKI W ASO AUTOMOBILE TORINO