SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO  W PABIANICACH

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY

Patryk Owczarek

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:

Wojtek Brykowski

Sandra Hanc

Amelka Gąsiorowska