Kurs obsługi Vulcan

Pamiętaj że aby dobrze uzupełnić dziennik musisz obejrzeć każdy z poniższych filmów w kolejności od 1 do ostatniego

Logowanie i zmiana hasła

Promocja uczniów

Zakładanie dziennika

Usuwanie uczniów z klasy

Przypisanie przedmiotów i nauczycieli do klasy

Podział na grupy

Sortowanie uczniów alfabetycznie

Religia- ważne

Plan lekcji tworzenie

Rozpoczęcie lekcji

Sprawdzenie obecności

Oceny

Usuwanie lekcji z planu

Dodawanie e-maila ucznia

Dodawanie e-maila Rodzica

Zmiana poziomu języka obcego

Uzupełnienie wyników egzaminów zawodowych

Świadectwa dodawanie przedmiotów wideo 1

Świadectwa promocja wideo 2

Świadectwa kolejność przedmiotów na świadectwie wideo 3

Świadectwa wydruki wideo 4

Egzamin kwalifikacyjny/poprawkowy 

Antywirus

U1S6J-4D7PG-JU1TN-9777B