aktualizacja 09.03.2023


Kurs obsługi Vulcan

Pamiętaj że aby dobrze uzupełnić dziennik musisz obejrzeć każdy z poniższych filmów w kolejności od 1 do ostatniego

Logowanie i zmiana hasła

Promocja uczniów

Zakładanie dziennika

Usuwanie uczniów z klasy

Przypisanie przedmiotów i nauczycieli do klasy

Podział na grupy

Sortowanie uczniów alfabetycznie

Religia- ważne

Plan lekcji tworzenie

Rozpoczęcie lekcji

Sprawdzenie obecności

Oceny

Usuwanie lekcji z planu

Dodawanie e-maila ucznia

Dodawanie e-maila Rodzica