Projektowanie części maszyn
Technologia wytwarzania części maszyn
Technologie i konstrukcje mechaniczne
Komputerowe wspomaganie projektowania - AutoCAD
Komputerowe wspomaganie projektowania - Inventor
 
Strona zawiera materiały dla uczniów dla zawodu technik mechanik. Materiały te umożliwiają wykonywanie samodzielnie różnego rodzaju ćwiczeń związanych z projektowaniem części maszyn, dobieraniem narzędzi skrawających, wytwarzaniem części maszyn oraz graficznym zapisem konstrukcji - AutoCAD.
       
       
       
   
   
Copyright © 2009-2024