NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-LerningTechnik pojazdów samochodowych (311513)
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   a) diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych
   b) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych
   c) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacje
  MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Klasa objęta patronatem firmy Automobile Torino

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u