STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
ErasmusTechnik pojazdów samochodowych (symbol zawodu – 311513)
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
  • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów
KWALIFIKACJE
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl
stat4u