STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
PowerTechnik mechatronik (symbol zawodu 311410)

W zawodzie technik mechatronik cele kształcenia obejmują zakres:
 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
KWALIFIKACJE
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
 • Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
 • Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach szkolnych oraz w przedsiębiorstwach branży mechanicznej i mechatronicznej.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u