NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning

Technik mechanik (311504)
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) wytwarzania części maszyn i urządzeń
  b) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
  c) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
  d) obsługiwania maszyn i urządzeń
  e) organizowania procesu produkcji
Kwalifikacje
  MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
lub
  MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
  MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Klasa objęta patronatem firmy Miele

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u