STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
ErasmusTechnik mechanik, klasa strażacka (symbol zawodu 311504)
Klasa objęta patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, gdzie w ramach kwalifikacji M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń oraz M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń uczniowie realizować będą zajęcia z zakresu:
 • projektowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pożarnictwie
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w pożarnictwie
 • wykorzystywania sprzętu, urządzeń i technik pożarniczych w praktyce
 • odbywania praktyk zawodowych w jednostkach Straży Pożarnej
 • rozpoznawania zagrożeń pożarowych
 • udzielania pierwszej pomocy
oraz

 • musztry i ceremoniału pożarniczego
 • przepisów, regulaminów i BHP pożarowego

W zawodzie technik mechanik cele kształcenia obejmują zakres:
 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji

KWALIFIKACJE.
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • Montaż maszyn i urządzeń
 • Obsługa maszyn i urządzeń
oraz

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • Nadzorowanie przebiegu produkcji

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
 • Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
 • Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
 • Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
oraz

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • Nadzorowanie przebiegu produkcji
Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się na terenie szkoły, jednostki Powiatowej Straży Pożarnej oraz w przedsiębiorstwach branży mechanicznej.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl
stat4u