NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning

Technik budownictwa (symbol zawodu 311204)

W zawodzie technik budownictwa cele kształcenia obejmują zakres:
 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej

KWALIFIKACJE
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 • Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
 • Wykonywanie tynków
 • Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
 • Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
 • Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
 • Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
 • Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
  B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • Sporządzanie kosztorysów
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej


 • Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach i laboratoriach szkolnych oraz w przedsiębiorstwach branży budowlanej

  Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji
  B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo
  B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo
  B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz
  B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i
  B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo
  B.2. Wykonywanie robót drogowych i
  B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
  B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i
  B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i
  B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.


  Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
  ul. Piotra Skargi 21
  95-200 Pabianice
  tel. 42 215 41 73
  e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

  stat4u