STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH

Struktura Szkoły

Dyrektor szkoły
mgr Paweł Szałecki
Zastepca dyrektora
mgr Renata Kołodziejczyk
Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Sławomir Meus
Główna księgowa
Ewa Juśkiewicz
Sekretarz Szkoły
Violetta Owczarek
Specjalista ds. płac
mgr Dorota Wajdner-Chodakowska
Pracownik administracji
Norbert Janeczek
Rada Pedagogiczna
Imię nazwisko Przedmioty
Szałecki Paweł Wychowanie fizyczne
Kołodziejczyk Renata Język polski
Meus Sławomir Przedmioty zawodowe
Biesiacki Paweł Przedmioty zawodowe
Bulenger Bogdan Przedmioty zawodowe – zaj. praktyczne
Chmura Paweł Religia
Cymerman Grzegorz Przedmioty zawodowe
Dobrowolski Paweł Przedmioty zawodowe
Dominiak Agnieszka Geografia
Dzwonnik Zdzisław Przedmioty zawodowe
Gościłowicz Magdalena Wychowanie fizyczne
Kacperczyk Katarzyna Matematyka
Kosz Nina Fizyka
Kościelniak Leszek Przedmioty zawodowe – zajęcia praktyczne
Krawczyk Dominika Pedagog
Mada Magdalena Matematyka/Edukacja dla bezpieczeństwa
Malinowska Magdalena Wychowanie fizyczne
Matyśkiewicz-Kozieł Anna Historia/Historia i społeczeństwo
Niciński Dariusz Wychowanie fizyczne
Nowicka Magdalena Język angielski/Język obcy zawodowy
Olczyk Mariola Podstawy przedsiębiorczości/Wiedza o społ./
Olejnik Janusz Przedmioty zawodowe
Pękala Jolanta Język polski
Plewińska - Borowiecka Maja Chemia
Porzucek Monika Język niemiecki/Język obcy zawodowy
Soj Roman Przedmioty zawodowe
Solecka-Koplin Małgorzata Bibliotekarz
Stańczyk Bartosz Przedmioty zawodowe/Informatyka
Stefaniak Dorota Przedmioty zawodowe
Strzelecka Marzenna Język angielski
Sztranek Ewa Język polski/Wiedza o kulturze
Śmiałowski Janusz Przedmioty zawodowe
Święcik Robert Przedmioty zawodowe
Wyrzykowska Anna Przedmioty zawodowe
Zbijewska – Gęs Małgorzata Biologia
Żeligowski Andrzej Przedmioty zawodowe

Samorząd Szkolny
Imię nazwisko Stanowisko
Regulamin Samorzadu
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u