NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Deklaracja dostępności
Procedury COVID
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Kursy doskonalące
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning
BIP
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH

Struktura Szkoły

Dyrektor szkoły
mgr Paweł Szałecki
Zastepca dyrektora
mgr Renata Kołodziejczyk
Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Sławomir Meus
Główna księgowa
Ewa Juśkiewicz
Sekretarz Szkoły
Justyna Koza
Specjalista ds. płac
mgr Dorota Wajdner-Chodakowska
Pracownik administracji
Norbert Janeczek
Rada Pedagogiczna

Samorząd Szkolny
Regulamin Samorzadu
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u