NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-LerningPiekarz - (symbol zawodu - 751204 )

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
  • sporządzania półproduktów piekarskich;
  • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
  • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
  • obsługiwania maszyn i urządzeo stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie zakładów piekarskich i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u