NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-LerningOperator obrabiarek skrawających (symbol zawodu 722307)

Klasa objęta patronatem Pabianickiej Fabryki Narzędzi PAFANA
W zawodzie operator obrabiarek skrawających cele kształcenia obejmują zakres:
  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
  • KWALIFIKACJE M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
  • Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
  • Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
  • Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Kształcenie praktyczne odbywa się w zakładzie patronackim PAFANA, który gwarantuje najlepszym uczniom zatrudnienie.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

UWAGA!
NAJLEPSI UCZNIOWIE MAJˇ GWARANCJĘ PRACY W PAFANA!


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u