NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-LerningKlasa objęta patronatem firmy "Bednarek".

Mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103)

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych cele kształcenia obejmuj± zakres:
  • użytkowania pojazdów samochodowych;
  • diagnozowania pojazdów samochodowych;
  • naprawiania pojazdów samochodowych.
KWALIFIKACJE
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  • Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  • Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych


Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie zakładów branży samochodowej i mechanicznej i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u