NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning

Jeżeli jesteś zainteresowany fotografią i chcesz rozwijać swoje hobby to
oczekujemy na Ciebie. Na terenie szkoły powstało Szkolne Koło Fotograficzne.
W ramach naszych spotkań chcemy wymieniać doświadczenia i wiadomości
na temat : sprzętu ,obsługi programów komputerowych ,estetyki , kompozycji
i oczywiście robić zdjęcia. Najciekawsze zdjęcia będą zamieszczane na stronie
internetowej szkoły. Chętnych zapraszamy. Przedstawione tu zdjęcia zostały
wykonane w wakacje , podczas pokazów lotniczych w Poznaniu i w Radomiu
oraz w parku.

Janusz Śmiałowski    
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u