NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Deklaracja dostępności
Procedury COVID
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Kursy doskonalące
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning
BIP
Jesteśmy szkołą o bogatych tradycjach.


Powstaliśmy w 1915 roku jako Szkoła Techniczna, następnie przez ponad 95 lat nazwa zmieniała się wielokrotnie. Tak więc byliśmy m.in. Progimnazjum Męskim, Szkołą Rzemiosł, Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym oraz "Mechanikiem" czyli Zespołem Szkół Mechanicznych. Od 2001 roku w wyniku połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Budowlanych powstał Zespół Szkół nr 1, którego patronem jest Jan Kiliński.
Obecnie kształcimy w kierunkach - mechanicznym i budowlanym oraz w klasach wielozawodowych na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Umożliwiamy także uzupełnienie wykształcenia w Liceum dla Dorosłych. Staramy się być szkołą nowoczesną, spełniającą oczekiwania uczniów, ich rodziców oraz rynku pracy.
Posiadamy nowoczesne pracownie, laboratoria i ośrodki egzaminowania w których kształci świetnie wykwalifikowana kadra nauczycielska. Mamy wielu partnerów, którzy wspierają nas w procesie dydaktycznym i przy realizacji zajęć praktycznych oraz zawodowych. Dodatkowo realizujemy projekty współfinansowane przez Unię Europejską, w tym projekt ponadnarodowy z naszym wieloletnim partnerem Wilhelm Normann Berufskolleg z Herford.
Poza dobrymi efektami kształcenia słyniemy z prężnie działającego koła Honorowych Dawców Krwi, sukcesów sportowych oraz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Dyrektor Szkoły

Paweł Szałecki


100 lat MECHANIKA
Patron Szkoły
pokaż/ukryj


Historia Szkoły
pokaż/ukryj

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u