NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Deklaracja dostępności
Procedury COVID
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Kursy doskonalące
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning
BIP
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH
Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

Wykaz podręczników dla uczniów po Gimnazium

Wykaz podręczników dla uczniów po Szkole Podstawowej

Regulamin uczniowski

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym

Szkolny zestaw programów nauczania 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin E-dziennika

Prawo oświatowe

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole

zagrozenia i zalecane dzialania profilaktyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego i cyfrowegouczniow

Infolinia dla młodzieży nr 116 111

Ubezpieczenie:

Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody

InterRisk - klauzula informacyjna

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS

InterRisk - Karta Produktu NNWS

Polityka prywatności:


Klauzula informacyjna_monitoring.pdf

Klauzula informacyjna_ZSP_NR_1.pdfRODO:

Tomasz Więckowski - Inspektor Danych Osobowych
Synergia
Numer telefonu 693337954
adres e-mail; iod2@synergiaconulting.pl
Klauzula informacyjna Oswiata_IOD TW


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u