STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Obiady/Jadłospis
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH

Dokumenty szkolne


Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

Wykaz podręczników

Regulamin uczniowski

Harmonogram zebrań z rodzicami i uroczystości szkolnych 2015-2016

Plan Wychowawczy 2015-2016

Plan Profilaktyki Szkolnej 2015-2016

Regulamin Rady Pedagogicznej

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Nowelizacja Uchwała nr 5 z dnia 24.04.2015

Uchwała nr 6

Uchwała nr 7

Regulamin E-dziennikaUbezpieczenie:

Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody

OGÓLNE WA RUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Formularz zgłoszenia szkody

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA PLUS

Przetarg

Nazwa postępowania: ZAKUP URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, PRZYRZĄDÓW ORAZ WYPOSAŻENIA (W TYM KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO) W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „CHCĘ BYĆ NAJLEPSZY W SWOIM ZAWODZIE”Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl
stat4u