STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH
Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

Wykaz podręczników

Regulamin uczniowski

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Program wychgowawczo-profilaktyczny 2017-2018

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin E-dziennika

Uchwały

Prawo oświatoweUbezpieczenie:

Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody

OGÓLNE WA RUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Formularz zgłoszenia szkody

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA PLUS


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u