NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning

Rekrutacja

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy następujące kierunki kształcenia dla absolwentów szkóy podstawowych:

- Technikum:

Technik pojazdów samochodowych (311513)

Technik mechanik (311504)

Technik mechatronik (311410)

Technik mechatronik (z innowacją E-SPORT)(311410)

Technik budownictwa i architektury wnętrz(311204)- Branżowa Szkoła I stopnia:

Mechanik pojazdów samochodowych (723103)

Blacharz samochodowy (721306)

Lakiernik (713201)

Mechatronik (742118)

Operator obrabiarek skrawających (722307)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618)

Stolarz (752205)

Fryzjer (514101)

Cukiernik (751201)

Piekarz (751204)

Sprzedawca (522301)

Tapicer (753402)

Kucharz (512001)

- Liceum Ogólnokształcące

-

Zasady rekrutacji 2020

Ważne terminy 2020

Podstawa prawna.pdf


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u