NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-LerningCukiernik – (symbol zawodu - 751201)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
  • magazynowania surowców cukierniczych;
  • sporządzania półproduktów cukierniczych;
  • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
  • dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji.

Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie zakładów branży cukierniczej i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u