NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-LerningBlacharz samochodowy (symbol zawodu 721306)

W zawodzie blacharz samochodowy cele kształcenia obejmują zakres:
 • oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
 • naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
 • zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

KWALIFIKACJE
M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
 • Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych
 • Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
 • Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych.
  Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie zakładów branży samochodowej i mechanicznej i organizowane jest przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych.

 • Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
  ul. Piotra Skargi 21
  95-200 Pabianice
  tel. 42 215 41 73
  e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

  stat4u