NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁY



Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning
Powiatowy Konkurs Matematyczny
dla uczniów technikum.

27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów technikum. Organizatorami konkursu były Katarzyna Kacperczyk i Magdalena Mada (nauczycielki matematyki w ZS nr 1) oraz Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Pabianickiego – pan Krzysztof Habura. Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania w dwuosobowych zespołach, w trzech kategoriach: klasy pierwsze, klasy drugie oraz klasy trzecie. Zadania miały charakter logiczny i dotyczyły praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym. Laureaci konkursu:
Klasy pierwsze:
I miejsce - Damian Doliwka i Adrian Armata ZS nr 2
II miejsce - Aleksander Kierzkowski i Adrian Kunikowski ZS nr 2
III miejsce - Ewelina Stelmach i Nicola Kubiak ZS nr 3
Klasy drugie:
I miejsce - Dawid Ludwisiak i Adam Wnuk ZS nr 1
II miejsce - Angelika Mruk i Patrycja Kaczmarkiewicz ZS nr 3
III miejsce - Jakub Grabarz i Krystian Poszczyk ZS nr 1
Klasy trzecie:
I miejsce - Aleksandra Ruta i Kamil Piątkowski ZS nr 2
II miejsce - Patryk Szubski i Robert Dudziński ZS nr 1
III miejsce - Michał Kęsicki i Sebastian Uryszek ZS nr 1
Laureatom gratulujemy


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u