STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
Jutro należy do zawodowców

Tytuł projektu: „Jutro należy do zawodowców”
Priotytet: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 – 31.08.2020
Celem głównym projektu jest zwiększenie- we współpracy z pracodawcami- jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 152 uczniów szkoły oraz dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprzez adaptację i doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, wzrost kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz realizację dla uczniów staży/praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie, fryzjerstwa, fizyki budowli i wytrzymałości materiałów, suchej zabudowy, elektromechaniki pojazdowej, sterowników programowalnych, grafiki inżynierskiej, systemów pneumatyki i hydrauliki, drukarek 3D, programowania CNC w terminie 01.09.2018 do 31.08.2020.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u