NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning
Gen Wolności - Polskie Państwo Podziemne27 września 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia wrześniowe 1939 roku. Jednym z jej głównych elementów było przedstawienie przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 pod tytułem „Gen Wolności – Polskie Państwo Podziemne”. Scenki historyczne i prezentacja multimedialna przygotowana i prezentowana przez uczniów, pod kierunkiem p. Anny Matyśkiewicz-Kozieł ukazywały genezę i funkcjonowanie tajnych struktur państwa polskiego istniejących w czasie II wojny światowej i podległych Rządowi RP na uchodźstwie. To była piękna lekcja historii, w której oprócz uczniów uczestniczyli: ks. prałat Jan Szuba, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - koło w Pabianicach, z prezesem prof. Janem Bernerem, przedstawiciele Związku Sybiraków, władze i samorządowcy Powiatu Pabianickiego z przewodniczącym Rady Powiatu Florianem Wlaźlakiem, radni miejscy Rady Miasta Pabianic z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem i przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Żeligowskim, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u